Sainamaina-6,Rupandehi
+071-505001
contact@snprc.edu.np

Our Team

MADAN THAPA

ADMINISTRATIVE OFFICER

thapamadan007.mt@gmail.com

SAINAMAINA-6, RUPANDEHI

BISHNU PRASAD ARYAL

FOCAL PERSON

SAINAMAINA-7 RUPANDEHI

MR. LAXMAN GNYAWALI

ASST.ACCOUNTANT

SAINAMAINA-6, RUPANDEHI

MS TULSI DEVKOTA

LIBRARY ASST.

SAINAMAINA-8, RUPANDHEI

MR. DEVI DUTTA GAUTAM

MESSENGER

SAINAMAINA-6 RUPANDEHI

MS SITA NEUPANE

HELPER

SAINAMAINA-6 RUPANDEHI

MR SURYA BAHADUR KHADKA

SECURITY

PALPA